na glavno vsebino
Ugotavljanje učinkovitosti različnih pristopov pri izvajanju gozdnega reda za preprečevanje prenamnožitev smrekovih podlubnikov z uporabo najbolj učinkovitega feromonskega pripravka in pasti (CRP V4-2218)
Seznam projektov

Ugotavljanje učinkovitosti različnih pristopov pri izvajanju gozdnega reda za preprečevanje prenamnožitev smrekovih podlubnikov z uporabo najbolj učinkovitega feromonskega pripravka in pasti (CRP V4-2218)

Ugotavljanje učinkovitosti različnih pristopov pri izvajanju gozdnega reda za preprečevanje prenamnožitev smrekovih podlubnikov z uporabo najbolj učinkovitega feromonskega pripravka in pasti (CRP V4-2218)
Spletna stran projekta
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za varstvo gozdov
Partnerji
GIS (vodilni partner), Univerza v Ljubljani (BF)

Vodja projekta: dr. Maarten de Groot

Trajanje projekta: od 1.10.2022 do 30.9.2025

Javni razpis: CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022

Vrednost projekta:  150.000,00 EUR (cenovna kategorija C)

Projektni skupina: GIS (vodilni partner), Univerza v Ljubljani (Biotehnična fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), Zavod za gozdove Slovenije

 

Financerji:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

SHIFT + A