na glavno vsebino

Laboratorij za gozdno fiziologijo

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Vodja oddelka: prof. dr. Hojka Kraigher
Tel.: +386 1 200 78 00, Fax.: +386 1 257 35 89
E-naslov: hojka.kraigher@gozdis.si
Vodja laboratorija: Barbara Štupar; barbara.stupar@gozdis.si
Odgovorna oseba: Ines Štraus; ines.straus@gozdis.si

Organizacija

 • LFG1: osrednji fiziološki laboratorij, kjer se izvaja priprava vzorcev, analize rastlinskih hormonov, sekundarnih metabolitov in encimatika
 • LFG2: prostor za avtoklaviranje
 • LFG3: predprostor čiste sobe
 • LFG4: čista soba s podtlakom za raziskave genetsko modificiranih organizmov z rastnimi komorami in opremo za  sterilne tehnike dela

Javno pooblastilo

 • za vodenje postopkov odobritve in vodenje registra gozdnih semenskih objektov
 • za certifikacijo gozdnega reprodukcijskega materiala
 • za vodenje Slovenske gozdne genske banke

Raziskovalna oprema

 • Visokotlačna tekočinska kromatografija (HPLC) s frakcijskim kolektorjem
 • ELISA - čitalnik in sistem za spiranje mikrotitrskih ploščic s programsko opremo
 • Termostatiran stresalnik za celične kulture
 • Centrifugalni evaporator
 • Rotavapor z vakuumsko črpalko
 • Zaščitne laminarne komore , digestorij, sistem za čiščenje vode, avtoklavi, hladilniki, zmrzovalniki (-20oC, -85oC), posode za tekoči dušik
 • Ph – meter, tehtnica, magnetni mešalnik in druga drobna oprema
 • Terenska oprema za analizo rasti korenin  v minirizotronih (sistem Bartz)
 • V zbiranju finančnih sredstev  za nabavo (prijava REGPOT 2012-2013 EUFORINNO) :
  • Rastne komore
  • Liofilizator

Shematski prikaz uporabe terenskega sistema Bartz za slikanje in analizo obrata drobnih korenin.
Shematski prikaz uporabe terenskega sistema Bartz za slikanje in analizo obrata drobnih korenin.

Funkcionalna pestrost mikorize - različni eksploracijski tipi ektomikorize (foto: M. Hrenko in I. Štraus).

Raziskovalna področja

 • Mikoriza – struktura in funkcija
 • Fiziologija  in funkcionalna pestrost simbioz
 • Fiziologija, rast in razvoj drobnih korenin
 • Hormonalna regulacija, encimatika in celična fiziologija partnerjev v mikorizni simbiozi
 • Stresna fiziologija – vplivi povišanih temperatur, CO2 in ozona na rast in delovanje drobnih korenin in micelija mikoriznih gliv
 • Rizoremediacijske tehnologije
 • Genetsko modificirani organizmi v gozdarstvu

Analize

 • Sterilne tehnike, celične in tkivne kulture rastlin in gliv
 • Visokotlačno ločevanje, zbiranje in koncentriranje  citokininov in izbranih sekundarnih metabolitov rastlin in gliv
 • Encimski imunski test (ELISA – Enzyme linked immunosorbent assay) za identifikacijo citokininov
 • Izbrani  encimski testi posameznih mikoriznih vršičkov v mikrotitrskih ploščicah
 • Analize obrata drobnih korenin in micelija mikoriznih gliv
 • Analize inokuliranih mikoriznih sadik
 • Analize funkcionalne dinamike razkroja  komponent v gozdnih ekosistemih
 • Priprava in vzgoja sterilnih kultur za analizo potencialnega prenosa genov med različnimi organizmi
 • Raziskave vplivov različnih temperatur, koncentracij CO2 in ozona na delovanje mikoriznih gliv in multiplih simbioz
 • Raziskave endofitnih gliv in MHB v različnih pogojih rasti z analizo encimske aktivnosti

Citokinini so skupina naravnih spojin, ki uravnavajo rast rastlin. Izločajo jih tudi ektomikorizne (ECM) glive, njihova koncentracija v tkivih rastlinskega partnerja pa je odvisna od vrst in sevov ECM gliv.

Sodelovanja, izbrani projekti , društva, članstva

 • COST akcije: COST FP 0803 – Belowground carbon turnover in European forests; COST FP 0903 – Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment; COST FP 0905 – Biosafety of forest transgenic trees; COST ES 1101 – Harmonizing global biodiversity modelling idr.
 • Projekti: CASIROZ www.casiroz.de; Center odličnosti Okoljske tehnologije http://sl.coot.si ; EUREKA projekt CULTUBER E!3835 idr.
 • Sodelovanja: Carl Zeiss Center, Celica d.o.o.; IJS; BF, Uni. Lj; Šumarski fakultet, Uni. Sarajevo, BiH; Šumarski fakultet, Sveuč. u Zagrebu, Cro; ILFE, Novi Sad, SRB; Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht , DEU; Department of Plant Sciences, Uni. of Cambridge, UK; PLECO, Uni. Antwerpen, BEL; TUM, Freising, DEU; ZALF , Eberswalde, DEU; Uni. Helsinki, FIN; Uni. Federal de St. Maria, BRA; EMBRAPA – Brazilian Agricultural Research Corporation, BRA; Uni. Federal do Rio Grande do Norte, BRA.
 • Mednarodna združenja: IUFRO – International Union of Forest Research Organizations; ECCF – European Council for Conservation of Fungi; BMS – British Mycological Society; EMA – European Mycologial Association; FESPB – Federation of European Societies for Plant Biology; ISCF – Intn. Society for Conservation of Fungi; EPSO – European Plant Science Organization; ISS – International Symbiosis Society; IMS – International Mycorrhiza Society.
Nazaj
SHIFT + A