na glavno vsebino
Nataša Milenković

Uprava

Nataša Milenković

FUNKCIJEstrokovna sodelavka v računovodstvu

PODROČJE DELAprojektno vodenje

SHIFT + A