na glavno vsebino
Primož Petek

Uprava

Primož Petek

FUNKCIJEvodja financ in računovodstva

PODROČJE DELAfinance, računovodstvo, davki

SHIFT + A