Evropska komisija je 14.7.2021 prvič javno predstavila podnebno-energetski zakonodajni paket “Pripravljeni na 55”. Predlogi prinašajo ukrepe, s katerimi bo mogoče velikopotezno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot to določa Evropski podnebni zakon. Med predlaganimi ukrepi so med drugim:

  • uvedba trgovanja z emisijami v sektorjih prometa in stavb,
  • poostritev sedanjega sistema EU za trgovanje z emisijami,
  • ukrepi za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida,
  • večja poraba energije iz obnovljivih virov,
  • večja energijska učinkovitost.

Pri sistemu trgovanja z emisijami (ETS) Komisija predlaga, da se zgornja meja skupnih emisij nadalje zniža, letna stopnja njihovega zmanjšanja pa poveča. Z uredbo o porazdelitvi bremen se državam članicam določajo velikopoteznejši cilji za zmanjšanje emisij iz stavb, cestnega prometa, kmetijstva in odpadkov. Cilji še naprej temeljijo na merilu bruto družbenega proizvoda na prebivalca z upoštevanjem stroškovne učinkovitosti.

Komisija predlaga tudi nov mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo po vzoru sistema ETS določal cene ogljika za uvoz določenih produktov. To bo preprečilo selitev industrije iz EU v tretje države in spodbudilo proizvajalce iz teh držav k zmanjšanju emisij.

Več informacij o paketu na spletu Evropske komisije

Evropski zeleni dogovor