Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE vabi na posvet “Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo”, ki bo preko spleta potekal 14. maja 2021. Dogodek je namenjen strokovni ter splošni javnosti in je brezplačen.

Namen posveta je osvetlili področje rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF), ki bo v obdobju 2021-2030 eno ključnih področij Evropske unije v boju s podnebnimi spremembami. Gre za področje, na katerem sodelujejo institucije in posamezniki različnih sektorjev in obsega dejavnosti panog, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, gozdno-lesno veriga, raba tal in gospodarjenje z zemljišči ter pomembno vpliva na razvoj države.

Opozorili bi na intervju s višjim svetovalcem Evropske komisije, Simonom Kayem, uradno pa bo ustanovljeno Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo. V sklopu dogodka bo predstavljena tudi Medresorska delovna skupina za blaženje podnebnih sprememb na področju LULUCF.

Razprave številnih strokovnjakov se bodo dotikale vloge sektorja pri blaženju podnebnih sprememb in doseganju podnebnih ciljev, vključno s priložnostmi, ovirami in potmi za njegov razvoj v prihodnje. Premierno pa bo prikazan tudi kratki film, ki opisuje področje LULUCF ter aktivnosti, ki se izvajajo v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Za dogodek se je potrebno registrirati do 12.5.2021.

 

Program posveta:

9:00 – 9:05 Uvod, moderator

9:05 – 9:20 Pozdravni nagovori, direktor GIS in predstavniki ministrstev

9:20 – 11:30 Predavanja:

• Podnebne spremembe v Sloveniji, mag. Mojca Dolinar, ARSO

• Ključni ukrepi za zmanjševanje emisij in povečanje ponorov na kmetijskih zemljiščih, dr. Borut Vrščaj, KIS

• Vloga gozdov pri blaženju podnebnih sprememb, dr. Aleš Poljanec, ZGS

• Raba lesa in potenciali lesnih proizvodov pri zmanjševanju emisij, dr. Nike Krajnc, GIS

• Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo, dr. Boštjan Mali, GIS

11:30 – 11:45 Odmor

11:45 – 12:00 Intervju - sporočilo Evropske komisije o vlogi LULUCF pri doseganju podnebnih ciljev, Simon Kay, DG Climate Action

12:00 – 12:20 Predstavitev Medresorske delovne skupine, mag. Robert Režonja, Generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo, MKGP

12:20 – 12:30 Premiera filma “Trajnostna raba zemljišč za prehod v nizkoogljično družbo”

12:30 – 14:00 Razprava, moderator

14:00 – 14:15 Zaključki posveta, dr. Primož Simončič, direktor GIS

Prijave preko platforme Eventbrite:

https://www.eventbrite.com/e/partnerstvo-za-blazenje-podnebnebnih-sprememb-na-podrocju-lulucf-tickets-147570731029

Registrirani udeleženci bodo povezavo na ZOOM prejeli na svoj elektronski naslov nekaj dni pred dogodkom.