V petek, 14.5.2021, je Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) v sodelovanju s partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organiziral spletni posvet Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo. Cilj dogodka je bil osvetliti področje »Rabe zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstva – LULUCF« (sektor) in možnosti za blaženje podnebnih sprememb in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) v sektorju ter povečati informiranost in ozaveščenost splošne in strokovne javnosti o vlogi področja LULUCF pri doseganju podnebnih ciljev EU (2030 …. 2050…). Z ustanovitvijo »Partnerstva za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo« (na srečanju je k partnerstvu pristopilo čez 70 udeležencev srečanja!) bomo stremeli k izboljšanju sodelovanja ključnih institucij in spodbudili splošno javnost, da se aktivno vključi k akcijam za blaženje podnebnih sprememb na tem področju. Partnerstvo bo povezalo kmetijski, gozdarski, lesnopredelovalni in okoljski sektor z namenom priprav novih strategij za blaženje posledic podnebnih sprememb.

Na posvetu so predavali strokovnjaki različnih institucij. Zbrane je najprej nagovoril direktor GIS, doc. dr. Primož Simončič. O podnebnih spremembah v Sloveniji je predavala mag. Mojca Dolinar iz Agencije RS za okolje, o ključnih ukrepih za zmanjševanje emisij in povečanje ponorov na kmetijskih zemljiščih je predaval dr. Borut Vrščaj iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Dr. Aleš Poljanec z Zavoda za gozdove Slovenije je spregovoril o vlogi gozdov pri blaženju podnebnih sprememb, dr. Nike Krajnc z Gozdarskega inštituta Slovenije pa o rabi lesa in potencialih lesnih proizvodov pri zmanjševanju emisij. Namen in načrtovane aktivnosti Partnerstva za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo je predstavil dr. Boštjan Mali. Na dogodku je bil prikazan posneti intervju s Simonom Kayem (DG Climate Action), ki je podal sporočilo Evropske komisije o vlogi LULUCF pri doseganju podnebnih ciljev. V nadaljevanju dogodka je bila predstavljena Medresorska delovna skupina in prikazana premiera filma »Trajnostna raba zemljišč za prehod v nizkoogljično družbo«. V razpravi so prisotni diskutirali o potencialih in razvojni perspektivi kmetijstva, gozdarstva, lesarstva in rabe zemljišč na zmanjševanje emisij TGP na področju LULUCF.

V sklopu dogodka je bila izvedeno tudi anketiranje udeležencev, ki so podali svoje mnenje o doseganju podnebnih ciljev, vlogi LULUCF pri prehodu v nizkoogljično družbo, prispevku gozdarstva, kmetijstva in rabe lesa pri doseganju podnebnih ciljev, ukrepih za zmanjšanje emisij in povečanje ponorov v gozdarstvu in pri rabi kmetijskih zemljišč.

Dogodka se je udeležilo preko 100 udeležencev. Med njimi so bili predstavniki ministrstev, raziskovalnih institucij, pedagoških ustanov, nevladnih organizacij, drugih javnih organov in organizacij ter splošna javnost. Več o rezultatih srečanja sledi v prihodnjih dneh.

 

Posnetek posveta si lahko ogledate na spodnjih povezavah: