20. in 21. junija 2022 je v kraju Varano Borghi, Varese, Italija in preko spleta potekala delavnica JRC LULUCF 2022 z naslovom “Na poti k ‘Pripravljeni na 55’: posodobitve v poročanju in obračunavanju za sektor LULUCF”, ki jo je organiziral skupni raziskovalni center Evropske komisije (JRC). Delavnice v Italiji se je udeležilo več kot 50 ekspertov iz držav EU, preko spleta pa je delavnico spremljalo preko 70 drugih udeležencev.

Na delavnici so predstavili pregled sedanjega stanja, nova orodja in glavnih izzivov pri poročanju in obračunavanju emisij v sektorju LULUCF. Evropska komisija je članicam ponudila možnost tehnične pomoči za krepitev zmogljivosti ter izboljšanje kakovosti oz. ravni poročanja, in sicer v obliki dvostranskih ali večstranskih sestankov. Eksperti so si tekom delavnice izmenjali izkušnje in prikazali primere dobrih praks za spodbujanje stalnih izboljšav evidenc toplogrednih plinov ter predstavili zadnje znanstvene dosežke s tega področja.

Zaključki in predstavitve bodo na voljo na spodnji povezavi, kjer so tudi predstavitve s preteklih delavnic:

https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/activities/lulucf/workshops/

 

Zapisala: Gal Kušar in Boštjan Mali

Foto: Gal Kušar