Park San Rossore, Pisa, Italija

V Pisi nastaja model upravljanja gozdov, ki ga bo mogoče uporabiti v celotni Evropi

V evropskem projektu LIFE SySTEMiC, ki poteka tudi v parku San Rossore v Italiji, strokovnjaki in znanstveniki razvijajo model gospodarjenja z gozdovi, ki ga bo mogoče uporabiti tudi na mednarodni ravni. Projekt, v katerem sodelujejo italijanske, slovenske in hrvaške inštitucije in se osredotoča tudi na zavarovana območja, med katerimi je Migliarino San Rossore Massaciuccoli, se bliža koncu.

Projektne raziskovalne aktivnosti, ki so potekale v gozdovih z različnimi sestojnimi drevesnimi vrstami (bori in jelka v iglastih gozdovih ter bukev, hrasti in drugi listavci v listnatih gozdovih), so pokazale, da je stopnja genetske raznovrstnosti povezana s strukturo gozdov, velikostjo območja, prostorsko razporeditvijo in biotsko raznovrstnostjo, ki je povezana z odmrlim lesom in mikroorganizmi v tleh. Večja kot je genetska raznolikost, večja je verjetnost, da se bo gozd prilagodil na podnebne spremembe. „Rezultat projeka Life SySTEMiC je model GenBioSilvi, ki glede na značilnosti sestoja določa gojitvene ukrepe, ki jih je treba sprejeti za ohranitev ali povečanje genetske raznolikosti,“ pojasnjuje Francesca Logli, vodja gozdarstva v upravi parka San Rossore. V borovih gozdovih v parku ne uporabljajo več golosečnega sistema, temveč ciljno usmerjene ukrepe, ki izkoriščajo naravno obnovo, pri čemer upoštevajo pomembne dejavnike, kot sta svetloba in zaščita pred rastlinojedimi živalmi. Pomembne smernice za upravljanje so bile pripravljene tudi za mešane gozdove naravnega izvora.

Slika 1: Novinarska konferenca v Pisi (foto: Kristina Sever, ZGS)

„Park San Rosore predstavlja zelena pljuča na 23.000 hektarjih v središču urbaniziranega območja, ki se razteza od Viareggia do Livorna preko Pise,“ je povedal direktor parka Lorenzo Bani. „Varovanje gozdov in spodbujanje njihove obnove je del našega poslanstva; izboljšuje kakovosti življenja in okolja, ne le zavarovanega območja, temveč celotnega ozemlja. Zaradi rezultatov tega evropskega projekta bomo v parku San Rossore začeli z uporabo modela upravljanja, ki omogoča ohranjanje tako biotske, kot genetske raznovrstnosti gozdov in njihovo krepitev za spopadanje s podnebnimi spremembami.“

Novinarske konference, ki je potekala 6. maja 2024 v parku San Rossore, so se udeležili Joelle Noirfalisse, referentka za projekte LIFE v Bruslju, Donatella Paffetti (Univerza v Firencah), koordinatorka projekta in strokovnjakinja za gozdno genetiko, Davide Travaglini (Univerza v Firencah), vodja komunikacije projekta in strokovnjak za gospodarjenje z gozdovi, Cristina Vettori (CNR Firence), vodja projekta in strokovnjakinja za gozdno genetiko, Hojka Kraigher z Gozdarskega inštituta Slovenije, Kristina Sever iz Zavoda za gozdove Slovenije in Miran Lanšćak s Hrvaškega gozdarskega inštituta. V projektu sodelujejo Univerza v Firencah, Regionalni park Migliarino San Rossore in Massaciuccoli, Zveza gorskih občin Casentino, D.R.E.AM. Italija, Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Hrvaški gozdarski inštitut.

V italijanščini zapisala Raffaele Zortea, 3479021706, r.zortea@sanrossore.toscana.it

Prevod: Kristina Sever, Boris Rantaša in Katja Kavčič Sonnenschein