16.6.2021 je potekal 9. razvojni dan gozdno-lesnega sektorja, ki ga je organiziral Direktorat za lesarstvo MGRT in SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Lesarskim grozdom, Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS, SRIP PSIDL, Biotehniško fakulteto UL in društvom lesarjev Slovenije. Dogodek se je odvil v okviru Dnevov slovenskega lesarstva.

Na dogodku so bili predstavljeni različni projekti in primeri dobrih praks iz podjetij. Predstavitev je imel tudi dr. Peter Prislan z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je predstavil vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacijo lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva.

Na dogodku je potekala tudi okrogla miza z naslovom »Izzivi razvoja gozdno-lesnega sektorja v luči dvojne tranzicije ter priložnosti domačega in EU sofinanciranja«, katero je vodil dr. Aleš Ugovšek. Pri pogovoru so sodelovali prof. dr. Miha Humar, Biotehniška fakulteta, doc. dr. Primož Simončič, Gozdarski inštitut Slovenije, Igor Milavec, GZS Združenje lesne in pohištvene industrije in SRIP PSiDL, Velko Gortnar, Alples d.d. in Bart Stegeman, strokovnjak za krožno gospodarstvo in trajnostni dizajn.

Več o dogodku si lahko preberete na spletni strani, kjer je objavljena tudi povezava do video posnetka dogodka.

Slika: Okrogla miza 9. razvojnega dneva gozdno-lesnega sektorja (Vir: spletna stran Lesarski grozd)