21. marec je MEDNARODNI DAN GOZDOV.

 

Ohranjanje in trajnostna raba gozdov je eden najboljših načinov za varovanje planeta in ljudi. Zdravi gozdovi so ključnega pomena za vse vidike zdravja planeta, od preživetja in prehrane ljudi, do biotske raznovrstnosti in okolja. Vendar pa so gozdovi globalno ogroženi - med letoma 2015 in 2020 je bilo zaradi krčenja gozdov letno izgubljenih deset milijonov hektarjev gozda. Napadi žuželk vsako leto poškodujejo približno 35 milijonov hektarjev gozdov, požari pa so leta 2015 prizadeli približno 98 milijonov hektarjev gozdov po vsem svetu.

Tudi na nas je, da zaščitimo te dragocene naravne vire. Gozdarski inštitut Slovenije je v tem pogledu pomembno središče znanj in raziskav na področju varstva gozdov ter gospodarjenja z odpornimi in razmeram prilagojenimi gozdovi.

Ste danes že obiskali gozd?