12. maj je organizacija Združenih narodov razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin.

Letos poteka pod geslom »Zdravje rastlin, varna trgovina in mednarodna tehnologija«, ki opozarja na vpliv mednarodne trgovine z rastlinami in rastlinskimi proizvodi na tveganje za vnos ter širjenje škodljivcev in bolezni rastlin na nova območja. Letno je v mednarodni trgovini več kot 240 milijonov zabojnikov z rastlinskim blagom. V približno 80 odstotkih vseh mednarodnih pošiljk je tovor naložen na lesnih paletah, ki so lahko pot prenosa nevarnih škodljivcev in bolezni rastlin. Svetovna gospodarska škoda, ki jo povzročajo škodljivci in bolezni rastlin, je ocenjena na kar 200 milijard evrov letno.

Glavni namen dneva je ozaveščanje o pomenu zdravih rastlin, ki so osnovni pogoj za življenje, delovanje ekosistemov ter zagotavljanje zadostne in varne hrane. Bolezni in škodljivci rastlin uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane, zvišujejo ceno hrane ter vplivajo na biotsko raznovrstnost in naravo. Podnebne spremembe, mednarodna trgovina in potniška potovanja pa vedno bolj vplivajo na širjenje bolezni in škodljivcev rastlin.

Od rastlin sta odvisna tako naše zdravje kot zdravje našega planeta. Zelo pomembni so tudi zdravi gozdovi - le zdravi in odporni gozdovi namreč lahko zagotavljajo vse svoje funkcije. Gozdarski inštitut Slovenije je ena od pooblaščenih inštitucij, ki se v Sloveniji posveča skrbi za zdravje gozdov.

Z namenom iskanja posebej nevarnih škodljivih organizmov, ki so tveganje za evropske gozdove in uvrščeni med nevarne karantenske škodljive organizme, sodelujemo tudi pri izvedbi programov preiskav za te prepoznane še posebej nevarne vrste. Le s preventivnim ravnanjem in zgodnjo zaznavo lahko ustavimo njihovo širjenje hitro in preprečimo veliko ekološko in ekonomsko škodo.

Varujemo rastline – naš vir življenja!