Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je 20. 10. 2023 potekala zaključna konferenca ciljnega raziskovalnega programa Gozdno-lesna veriga, na kateri so bili predstavljeni ključni rezultati, pridobljeni v času trajanja projekta.

Prikazani so bili rezultati meritev gostot in mehanskih lastnosti lesa za izbrane drevesne vrste. Izmerjene lastnosti slovenskega lesa so bile primerjane z referenčnimi povprečnimi vrednostmi iz evropske enciklopedije lastnosti lesa.

Analizirani so bili tudi vplivi rastišča na odpornost smrekovega lesa. Slovenska smrekovina je bila primerjana s smrekovino iz Švice in Avstrije.

Predstavljene so bile analize izbranih bioaktivnih lastnosti ekstraktivov lesa bele jelke. Med drugim so dokazali, da lahko sečne ostanke ali ostanke lesno predelovalnih obratov obravnavamo kot potencialno surovino za pridobivanje polifenolov.

Izvedena je bila tudi raziskava, kjer so avtorji ugotavljali možnost uporabe vlažne skorje za izdelavo biokompozita, pri čemer so kot lepilo uporabili lepilo na taninski osnovi.

Predstavljen je bil nov pridobljen projekt s strani projektne skupine, ki je delovala na CRPu Gozdno lesna veriga. Gre za temeljni raziskovalni projekt z naslovom Rastni potencial in lastnosti lesa izbranih drevesnih vrst različnih provenienc: možnosti zaščite z modifikacijo in izzivi pri odzivanju na podnebne spremembe.

V okviru projekta sta bili uspešno izvedeni dve delavnici – prva o zaščiti, vgradnji in uporabi lesa ter druga na temo krožnosti v lesni industriji – strategije, cilji, orodja, primeri iz prakse.

Znanja in informacije, ki jih s pridom pridobivajo slovenska lesarska podjetja, bodo pripomogla k prehodu v nizko-ogljičnodružbo ter blaženju podnebnih sprememb.

Rezultati so zbrani tudi v zaključnem novičniku, vabljeni k branju na spodnji povezavi.