V oddaji Aktualno 202, sta v sredo, 16. 8. 2023, sodelovala dr. Gal Kušar in Anže Martin Pintar, sodelavca oddelka NMGK Gozdarskega inštituta Slovenije, s prikazom terenskih meritev, ki potekajo v okviru nacionalne gozdne inventure (NGI).

Novinarki Maji Ratej sta pokazala kako poteka navigacija do ploskve, kako se poišče središče ploskve in kako se nato izvedejo meritve na ploskvi. Povedala sta, da se vsako leto izmeri okoli 800 ploskev velikosti 20 arov. Pri delu na NGI terenski sodelavci uporabljajo dve lastni aplikaciji, prvo za navigacijo do središča ploskve in drugo za vnos podatkov pridobljenih na ploskvi. Vsakemu drevesu se izmeri oddaljenost od središča, azimut, premer, določi drevesno vrsto, socialni položaj glede na ostala drevesa in poškodbe. Prav tako se na ploskvi določi volumen, tip in drevesna vrsta odmrle biomase. Nekaj izbranim živim drevesom se izmeri tudi višina in oceni kakovost.

Meritve, pri katerih se sodelavci srečujejo s pestrostjo slovenskih gozdov, potekajo od aprila do novembra. Z novinarko sta naša sodelavca spregovorila tudi o nevarnostih oz. manj prijetnih plateh terenskega dela, predvsem v povezavi z živalmi, ki jih v gozdu srečujejo.

Sicer so bile prve velikoprostorske inventure na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedene leta 1985 in od takrat se metode venomer izboljšujejo, zato je tudi v naslednjih desetletjih pričakovati nadgradnjo dandanašnjih metod.

Vabljeni k poslušanju posnetka oddaje.