V četrtek, 7. marca 2024, je v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta »Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa« (CRP NGP) potekala prva delavnica projekta, posvečenega zasnovi postopka spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa (NGP). Glavni cilj delavnice je bil osvetliti NGP kot temelj nacionalne gozdne politike, ki podpira celostni pristop, potreben za obvladovanje kompleksnosti upravljanja in ohranjanja gozdov v sodobnih (spreminjajočih) razmerah.

Z uvodnimi besedami je delavnico odprl dr. Tom Levanič, raziskovalec in svetovalec direktorice Gozdarskega inštituta Slovenije. Na dogodku se je zbralo 26 zainteresiranih deležnikov iz različnih sektorjev, vključno s predstavniki vladnih organov, zasebnih lastnikov gozdov in družb, strokovnih služb, akademske sfere in nevladnih organizacij, ki jih povezujejo različni, a med seboj odvisni interesi s področja gozdarstva in upravljanja z gozdovi.

V prvem delu delavnice je bil predstavljen projekt ter aktualne projektne aktivnosti in sicer:

  • predstavitev projekta CRP NGP in konteksta nacionalnih gozdnih programov kot ključnih strateških dokumentov nacionalnih gozdnih politik (dr. Anže Japelj, GIS)
  • predstavitev relevantnosti in vpliva različnih regulativnih zakonodajnih okvirov na nacionalni, evropski in svetovni ravni (mag. Janez Zafran, ZGS) in
  • predstavitev strateških tem NGP, izhajajočih iz mednarodnih zavez in nacionalnih razvojih izzivov na področju gozdarstva (dr. Marko Kovač, GIS).

Predstavljenih je bilo osem strateških tem, ki bi lahko služile kot izhodišče za nov proces NGP.  Udeležence je v tem delu zanimal predvsem način izbora strateških tem, ter kakšni so njihovi izzivi, cilji, kazalniki in ukrepi. Prav tako jih je zanimalo, kdaj bodo lahko predstavniki deležnikov sodelovali pri predlogih in obravnavi strateških tem NGP. Udeleženci so poudarili tudi pomanjkanje ključnih podatkov in transparentnih informacij o izzivih v gozdarstvu.

V drugem delu delavnice je sledila moderirana delavnica, ki sta jo vodila Boris Rantaša in Tjaša Baloh. Udeleženci so podali svoje poglede in poglede organizacij, ki so jih predstavljali, na temo pomena in osrednjih izzivov participacije v okviru NGP, ter pripravili skupna izhodišča za nadaljevanje in zaključek participativnega dela CRP NGP.

Iz vodene razprave so se izluščila ključna sporočila o pomenu participacije in izzivih zagotavljanja sodelovanja deležnikov v procesu NGP. Prisotni deležniki so zlasti izpostavili potrebo po zadostni vključenosti deležnikov in željo po resničnem upoštevanju njihovih stališč. Zanje je zelo pomembna tudi transparentnost, realističnost in zadostna kadrovska podpora pri sprejemanju naslednjega Nacionalnega gozdnega programa. Na podlagi odzivov in razprave se bo v okviru projekta oblikovalo projektne skupine in dogodke, ki bodo upoštevali ključna sporočila, ki so jih na delavnici posredovali sodelujoči deležniki.

Zapisali: Pia Höfferle, Boris Rantaša, Tjaša Baloh, Anže Japelj