Od 22. do 24. maja 2023 je potekal študijski obisk slovenskih partnerjev v okviru projekta ZAGON (Znanje za gospodaren odnos do narave) pri Norveškem partnerju HGUt (University College for Green Development), v mestu Bryne, na jugo-zahodu Norveške. Cilj študijskega obiska je bil pridobiti praktične podlage za razvoj novih pristopov k načrtovanju upravljanja zavarovanih območij z vključevanjem ekosistemskih storitev. Na tem področju ima namreč norveški partner že bogate izkušnje, ki bi jih lahko prenašali v upravljavske pristope v Sloveniji.

Norveški partnerji so nam prvi dan predstavili značilnosti gozdarstva, kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti ter varstva narave na Norveškem in ožje v regiji Jaeren. V nadaljevanju študijskega obiska so predstavili teoretična izhodišča vključevanja deležnikov v reševanje okoljske problematike in metodološke pristope iskanja skupnih rešitev. Izvedenih je bilo več različnih delavnic z razpravami, v okviru katerih smo skušali presoditi uporabnost različnih predstavljenih pristopov v kontekstu pilotnih območij projekta ZAGON. Poskusno smo izvedli praktični pristop, ki ga bomo kasneje uporabili na delavnicah z deležniki (pilotna območja). Osredotočali smo se predvsem na korake izbire ekosistemskih storitev, odvisnosti med načrtovanimi ukrepi v območjih in ekosistemskimi storitvami ter prepoznavanje deležnikov in njihovih vlog.

Ogledali smo si tudi zavarovano območje, Synesvarden, kjer je glavni upravljavski izziv usklajevanje varstva narave in ekstenzivne kmetijske rabe (paša).

Poleg Gozdarskega inštituta Slovenije, so se obiska udeležili še ostali partnerji v projektu:  Občina Grosuplje (vodilni partner), Zavod za turizem in promocijo - Turizem Grosuplje, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave.