Od 15. 5. do 18. 5. 2023 Gozdarski inštitut Slovenije gosti skupino albanskih kolegov na študijskem obisku v okviru UNIDO projekta »Spodbujanje trajnostnega razvoja v albanskem lesnem sektorju z izboljšanimi proizvodnimi zmogljivostmi in usposabljanjem«. Skupino sestavljano prof. Leonidha Peri iz Univerze v Tirani ter Bilena Hyseni, Kliti Starja, Shkelzen Shehu in Elmaz Islami iz albanske Nacionalne agencije za gozdove.

Prvi dan obiska jih je na GIS sprejela direktorica dr. Nike Krajnc, nato je sledil kratek ogled inštituta. Sklop predstavitev so začeli gostje, ki so predstavili gozd ter gozdarstvo v Albaniji in njihovo nacionalno gozdno inventuro. Nato je dr. Mitja Skudnik z Gozdarskega inštituta predstavil zgodovino, razvoj in stanje slovenske nacionalne gozdne inventure. Anže Martin Pintar z GIS je v nadaljevanju podrobno predstavil določanje rabe pri nacionalni gozdni inventuri in uporabo daljinskega zaznavanje. Številna vprašanja med in po predstavitvah so pokazala potrebo po izmenjavi izkušenj na področju nacionalne gozdne inventure.

Drug dan je bil namenjen obisku Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire ter Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Tretji dan je bil namenjen ogledu obnove gozda, ki se v sklopu projekta Care4Climate izvaja v Dolnjih Ložinah. Ogled je pripravil in vodil dr. Gregor Božič z GIS, ki je poskus obnove gozda tudi zasnoval. Zadnji dan obiska so člani Oddelka NMGK albanskim kolegom prikazali meritev na ploskvah nacionalne gozdne inventure.