Kako mladim približati uporabo lesa in jih ozavestiti o problematiki podnebnih sprememb, smo se na Gozdarskem inštitutu Slovenije spraševali ob pripravi izobraževalnih dejavnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Eden izmed načinov je vključitev vsebin znotraj šolskega kurikuluma, in sicer v obliki tehniških dni.

Tokrat smo moči združili z učitelji OŠ Vič v Ljubljani in za 130 šestošolcev pripravili tehniška dneva 13. in 16. 11. 2023. V prvem delu so učenci prisluhnili kratki predstavitvi z naslovom »Raba lesa in lesnih izdelkov v vsakdanjem življenju«, v kateri je dr. Boštjan Mali iz Gozdarskega inštituta Slovenije, pregledno predstavil vsebine s področja gozdarstva in lesarstva. Med drugim so učenci izvedeli, da so gozdovi pomembni za skladiščenje ogljika in da posredno vplivajo na podnebne spremembe.

Sledil je praktičen del tehniškega dneva z delom v manjših skupinah po 5 do 6 učencev. Učenci so po naših navodilih in ob pomoči svojih učiteljev izdelovali gnezdilnice za žuželke iz lesa. Že predhodno narezan les iz žagarskih ostankov so lepili in nato še zbili v manjše in večje hišice, ki so jih napolnili z različnim rastlinskim materialom: cevkami trstike in bambusa, vejicami, slamo, senom in storži. Hrupu brusnega papirja in kladiv je sledil še zvok vrtalnika, saj so učenci v en del gnezdilnice navrtali tudi luknje različnih velikosti, ki so primerne za gnezdenje divjih čebel. Razdelki gnezdilnic s senom in storži pa so namenjeni gnezdenju različnih drugih žuželk. Skupaj smo izdelali trideset manjših in pet velikih gnezdilnic za žuželke. Večje gnezdilnice bodo učenci obesili v urbano okolico šole in jih namenili privabljanju žuželk v svojo bližino, večina manjših gnezdilnic pa bo šla na šolski novoletni bazar, kjer bodo s prodajo izdelkov zbirali sredstva v dobrodelne namene.

V zadnjem delu tehniškega dneva smo z učenci preverili še osvojeno znanje z zabavnim kvizom »Male lesene sive celice«, ki je ponudil vrsto različnih nalog in nagradil tiste, ki so pozorno prisluhnili uvodnemu predavanju. V kvizu so učenci Iskali napačne besede v trditvah, odgovarjali na vprašanja z več možnimi odgovori in se igrali igro iskanja kar se da velikega števila besed, sestavljenih iz črk besede »SMREKOVINA«. Poučen, glasen in zanimiv kviz smo zaključili s podelitvijo nagrad – promocijskega materiala projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Raziskovalci iz Gozdarskega inštituta Slovenije smo se kar malo nostalgično za kratek čas vrnili v čas osnovne šole, a tokrat v drugačni vlogi - z veseljem smo predstavili svoje delo in krepili odgovornost in zavedanje človekovega vpliva na gozdove in okolje med mladimi.

Zapisali: Simon Zidar, dr. Gal Kušar in dr. Andreja Ferreira