na glavno vsebino
Delavnica SPODBUJANJE RABE LESA KOT MATERIALA IN ENERGENTA

Delavnica SPODBUJANJE RABE LESA KOT MATERIALA IN ENERGENTA

15. mar 2023

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bomo v sredo, 15. marca 2023, na Gozdarskem inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, izvedli delavnico z naslovom “SPODBUJANJE RABE LESA KOT MATERIALA IN ENERGENTA”.

Gre za prvo delavnico serije delavnic s tematskega področja "Promocija rabe lesa in konkurenčnost gozdnolesne verige"

Namen delavnice je spodbuditi svetovalce k promociji učinkovitega pridobivanja, predelave in rabe lesa kot materiala in energenta.

 

Les je pomemben material in energent, na katerem sloni razvoj biogospodarstva in razvoj obnovljivih virov energije. Za promocijo rabe lesa kot materiala in energenta so potrebni ustrezni podporni ukrepi, ki na eni strani podpirajo predelavo kakovostnega okroglega lesa v lesne izdelke z višjo dodano vrednostjo, na drugi strani pa podpirajo učinkovito in okolju prijaznejše rabo manj kakovostnega lesa ter lesnih ostankov v energetiki. Investicije v lesnopredelovalne obrate so nujno potrebne za povečanje domače predelave lesa in izboljšanje konkurenčnosti gozdno lesne verige. Promocija sodobnih in učinkovitih sistemov na lesno biomaso ter promocija kakovostnih lesnih goriv pa je ključna za boljšo kakovost zraka.

Ker je pritisk na gozdove vedno večji in ker se kažejo vedno večje potrebe po lesu kot materialu in energentu potrebujemo različna merila za zagotavljanje trajnosti pridobivanja lesa. V veljavi oziroma v pripravi so različni dokumenti, ki posegajo na področje rabe lesa v energetske namene. Tako je glavni namen delavnice, ki jo organiziramo na Gozdarskem inštitutu Slovenije osvetlili problematiko pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase iz različnih zornih kotov. Poseben poudarek pa bo trajnostnih kriterijih za lesno biomaso.

Program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi.

 

Vljudno vabljeni!

Ekipa LIFE IP Care4Climate z Gozdarskega inštituta Slovenije

 

Ostali dogodki

Dan odprtih vrat GIS in ZGS 2024 28 maj
Dan odprtih vrat GIS in ZGS 2024
Že več kot 50 let v Sloveniji obeležujemo TEDEN GOZDOV, ki poveže vse slovenske gozdarske inštitucije z namenom promocije in širjenja pomena gozdov za našo blaginjo. Organiziran je zadnji teden maja. ...
Podrobnosti
SHIFT + A