2. februarja obeležujemo svetovni dan mokrišč. Mokrišča so izjemnega pomena za naravno zaščito pred neurji in poplavami, so skladišče ogljika, blažijo pa tudi sušna obdobja, ki so ena največjih podnebnih groženj v Sloveniji. Poleg tega bogatijo podtalnico, zagotavljajo zaloge pitne vode in jo prečiščujejo, so pomembna območja za ohranjanje biotske pestrosti in tudi priljubljene turistične destinacije, saj so zaradi neokrnjene narave magnet za ljubitelje narave. Pokrivajo le 5 odstotkov slovenskega ozemlja, ampak so izjemnega pomena za ljudi, rastline in živali na tem območju. Z raziskavami in ukrepi na mokriščih se ukvarjajo tudi številni projekti, med dva večja spadata tudi LIFE-IP NATURA.SI in LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ju izvajamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije skupaj z drugimi projektnimi partnerji.

Z ohranjanjem mokrišč ohranjamo številne ekosistemske storitve, ki jih ta zagotavljajo in s tem tudi vzdržujemo delovna mesta, ki so za to potrebna. Mokrišča so pomembni del programa upravljanja območij Natura 2000 in programov upravljanja zavarovanih območij. Mokrišča predstavljajo enega najhitreje izginjajočih ekosistemov na svetu; v zadnjih 300 letih se je njihova površina skrčila za 90 odstotkov (po podatkih Minsitrsva za okolje in prostor) . Ocenjeno je, da je v zadnjih 100 letih po Evropi izginilo med 50 – 90% mokrišč. V Sloveniji med leti 1772 in 1990 več kot 100 000 ha, od tega 40% samo med leti 1950-1992. Največji pritiski na mokrišča so v nižinskih predelih Slovenije, saj jih ne ogroža le izsuševanje, temveč tudi onesnaževanje, pretirana izraba in ne-trajnosten turizem (Vir: spletna stran LifeNaturaviva).

Nekatera mokrišča so zaščitena z Ramsarsko konvencijo o mokriščih, ki je medvladni sporazum za ohranjanje in smotrno rabo mokrišč, h kateri je Slovenija pristopila leta 1992.

Najbolj priljubljena mokrišča za obiskovalce v Sloveniji so naravni rezervat Zelenci, Lovrenško barje na Pohorju, Cerkniško jezero, Škocjanske jame, naravna rezervata Škocjanski zatok in Ormoške lagune, Ljubljansko barje, šotna barja na Pokljuki v Triglavskem narodnem parku, Pivška presihajoča jezera ter Sečoveljske soline.

Slika 1: Sečoveljske soline (Foto: A. Simčič) 

Slika 2: Cerkniško jezero (Foto: A. Simčič) 

Slika 3: Naravni rezervat Zelenci (Foto: A.Simčič)