na glavno vsebino

Entry poslanstvo in vizija

Aleksander Marinšek

Poslanstvo

Gozdarski inštitut Slovenije  je edini javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, gozdarstva, divjadi in lovstva v Sloveniji. Inštitut se bo še naprej razvijal kot znanstveni, strokovni in kulturni hram odnosa do narave, dobrin in storitev, ki jih gozd daje Sloveniji.
PREBERI VEČ

Vizija

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni inštitut nacionalnega pomena, ki svoja raziskovalna spoznanja dosega z znanstveno odličnostjo in strokovno kompetentnostjo.

PREBERI VEČ

SHIFT + A