na glavno vsebino
dr. Jernej Jevšenak

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

dr. Jernej Jevšenak

FUNKCIJERaziskovalec, znanstveni sodelavec

PODROČJE DELAdebelinska rast dreves, dendrokronologija, modeliranje razvoja gozdov, spremembe gozdne vegetacije, klimatske spremembe, nacionalna gozdna inventura, daljinsko zaznavanje

Življenjepis

Izobrazba:

 • 2014 – 2019, doktorski študij Bioznanost, Univerza v Ljubljani
 • 2011 – 2014, drugostopenjski bolonjski študij Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2007 – 2011, prvostopenjski bolonjski študij Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Delo na tujih inštitucijah:

 • Aleksander von Humboldt podoktorski projekt na Tehniški univerzi v Münchnu (junij 2022 – maj 2024). Razvoj modelov za napovedovanje debelinske rasti na podlagi podatkov daljinskega zaznavanja
 • 14 dnevno (4.10 – 17.10.2020) gostovanje na Univerzi na Azorih, Raziskovalni center za biodiverziteto in genetske vire, v okviru kratkega raziskovalnega obiska, financiranega s strani Evropskega gozdarskega inštituta
 • 14 dnevno (30.9 – 14.10.2019) gostovanje na Sibirski federalni univerzi (Rusija) v okviru bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo
 • 6 mesecev (1.10.2015–30.3.2016) – program ERASMUS Mundus JoinEU-SEE, Univerza v Novem sadu, Inštitut za nižinsko gozdarstvo in okolje, delo na vzorcih za doktorsko disertacijo
 • 3 meseci (1.3.2013 – 30.4.2013) – ERASMUS praktično usposabljanje, Alberts-Ludwigowa univerza v Freiburgu (Nemčija), analiza trahej ranega lesa pri hrastih za magistrsko nalogo.
 • 6 mesecev (1.2.2011 – 31.8.2011) – program EVS (European Voluntary Service), Naturzentrum Haus Ternell (Belgija), delo v naravnem parku
 • 1 mesec (1.6.2010 – 30.6.2010) – praktično usposabljanje na Gozdni upravi Freudenstadt (Nemčija)

Bibliografija:

 • 37 izvirnih znanstvenih člankov, v revijah ki jih citira SCI (prvi avtor 21, zadnji avtor 2)
 • 3 strokovni ali poljudni članki objavljeni v domačih revijah
 • So-organizator sekcije Interdisciplinary Tree-Ring Research na konferencei EGU (European Geoscience Union) v letih 2020-2024
 • Recenzent pri mednarodnih revijah Dendrochronologia, Forests, Forest Ecology and Management, Science of the Total Environment
 • Recenzent pri domačih revijah Les, Gozdarski vestnik, Acta Silvae et Ligni

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi znanstvenih srečanj/delavnic:

 • Organizacija in izvedba 3-dnevne delavnice z naslovom Novi pristopi na področju raziskovanja branik, Freising, oktober 4-6 2023
 • Organizacija in izvedba delavnice z naslovom Use of machine learning and daily data in dendroclimatology, TRACE konference 2019, 2021, 2022
 • So-organizator sekcije Interdisciplinarno raziskovanje branik, ki je vsako leto organizirano v okviru konference EGU (European Geosciences Union), 2021-2024

Nagrade, priznanja in štipendije:

 • Štipendija Svetovne znanstvene fundacije za leto 2021
 • Jesenkova nagrada Biotehniške fakultete za najboljši doktorat v letu 2019
 • 2019 prejel nagrado za najboljši doktorat s področja preučevanja branik s strani mednarodnega združenja raziskovalcev za preučevanje branik (ATR)
 • 2017 ARRS nagrada Odlični v znanosti
 • 2014 prejel Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani za magistrsko nalogo
 • Nagrada Biotehniške fakultete za najboljše povprečju v letniku za študijska leta 2009/10 in 2011/12
 • Prejemnik Zoisove štipendije (študijska leta 2008/09, 2009/10 in 2010/11)
 • Prejemnik Pahernikove štipendije (študijska leta 2011/12, 2013/14, 2014/15)
 • Prejemnik štipendije Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) za doktorski študij matematike in naravoslovnih ved (študijsko leto 2015/16)
 • Izbran za sofinanciranje doktorskega študija v okviru razpisa Generacija 2016 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Dodatna izobraževanja:

 • Udeležba na mednarodni poletni šoli OpenGeoHub, 17.–21.8.2020, Wageningen, Nizozemska
 • Udeležba na mednarodni poletni šoli DataFairNess, 1.–5.7.2019, Lecce, Italija
 • Udeležba na mednarodni poletni šoli Bayesian modelling, 24.-29.9 2017, Lygra, Norveška
 • Udeležba na mednarodni poletni šoli Advanced statistics and data mining summer school,
 • 28.6. – 3.7.2015, Tehniška fakulteta Madrid, Šola za računalniško znanost, Madrid, Španija
 • Udeležba na mednarodni poletni šoli Modelling in R and modelling soil processes, 6.–10.7.2015, Pokljuka, Slovenia (BioLink COST Action FP1305)
 • Udeležba na mednarodni poletni šoli Tree Rings, Climate, Natural Resources and Human Interaction, 5.–19. 8. 2013, Abakan, Rusija

Udeležba na mednarodnih konferencah:

 • Predavanje na 39. Gozdarskih študijskih dnevih, 28. 09. 2023: Razvoj in uporaba simulatorja razvoja gozdov MLFS za analizo bodočih stanj slovenskih gozdov
 • Predavanje na 36. Gozdarskih študijskih dnevih, 26. 11. 2020: Voda kot omejujoč dejavnik debelinske rasti na padavinskem in višinskem transektu navadne smreke (Picea abies (L.) H. Karst.) v Sloveniji
 • Poster prezentacija na TRACE konferenci 2019, Caserta, Italija
 • 29th European Dendroecological Fieldweek, 9. – 16. 9. 2018, Lonjsko polje, Hrvaška
 • Predavanje na konferenci WorldDendro 2018, Thimphu, Buthan
 • Predavanje na TRACE konferenci 2018, Greifswald, Nemčija

Izpostavljene objave:

 • Jevšenak, J., et al., 2024. Incorporating high-resolution climate, remote sensing and topographic data to map annual forest growth in central and eastern Europe, Science of The Total Environment, 913, 169692
 • Jevšenak, J., Buras, A., Babst, F., 2024. Shifting potential for high-resolution climate reconstructions under global warming, Quaternary Science Reviews 325, 108486.
 • Jevšenak, J., Levanič*, T., 2018. dendroTools: R package for studying linear and nonlinear responses between tree-rings and daily environmental data, Dendrochronologia 48, 32−39.
 • Jevšenak*, J. 2019. Daily climate data reveal stronger climate-growth relationships for an extended European tree-ring network. Quaternary Science Reviews 221, e105868.
 • Jevšenak, J., Skudnik*, M. 2020. A random forest model for basal area increment predictions from national forest inventory data. Forest Ecology and Management, accepted manuscript.
 • Jevšenak, J., Džeroski, S., Zavadlav, S., Levanič*, T., 2018. A machine learning approach to analyzing the relationship between temperatures and multi-proxy tree-ring records, Tree-Ring Res. 74, 210-224.
 • Jevšenak, J., Levanič*, T., 2016. Should artificial neural networks replace linear models in tree ring based climate reconstructions? Dendrochronologia 40, 102−109.

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Jernej Jevšenak in Tom Levanič (2015) Odvisnost velikosti prevodnih elementov doba (Quercus robur L.) od temperatur na dveh rastiščih Querco-carpinetum v Sloveniji. Acta Silvae et Ligni . ISSN 2335-3112

Jernej Jevšenak in Tom Levanič (2014) Makro EWVA - učinkovito orodje za analizo prevodnih elementov ranega lesa venčastoporoznih listavcev. Acta Silvae et Ligni (104). str. 15-24. ISSN 2335-3112

SHIFT + A